ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เจนศักดิ์ ลิมปิติ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เจนศักดิ์ ลิมปิติ

11 ต.ค. 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.เจนศักดิ์ ลิมปิติ

ณ บริเวณ พลับพลาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา