ข่าวกิจกรรม > งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

28 ก.ย. 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.

     ผอ.และเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดงาน 

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมชลประทาน

ที่ร้านอาหาร ไก่ย่างโคราช จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯครบเกษียณราชการจำนวน 4 คน

1. นายขจร ตาคำ ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2

2. นายคำปวน ใจระวัง ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2

3. นายจำนงค์ ธงซิว ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2

4. นางสมรวง คล้ำจีน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 2