ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ ต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ ต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 มิ.ย. 2561

เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น.- 12.00 น.

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาตรวจงานอุโมงค์ช่วงแม่กวง-แม่งัด