ข่าวกิจกรรม > ประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

10 พ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.

          ผคบ.แม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน