ข่าวกิจกรรม > พิธีสระเกล้าดำหัว ผคบ.แม่กวงอุดมธารา

พิธีสระเกล้าดำหัว ผคบ.แม่กวงอุดมธารา

2 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ผคบ.แม่กวงอุดมธารา สืบสานประเพณีไทย 

ทั้งยังจัดกิจกรรมภายในโครงการ ให้พนักงานได้ร่วมสนุกตามแบบฉบับประเพณีไทย