ข่าวกิจกรรม > พิธีสระเกล้าดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

พิธีสระเกล้าดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

20 เม.ย. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

สำนักชลประทานที่ 1 ได้จัด "พิธีสระเกล้าดำหัว" ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประเพณีของไทย

ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กปร. สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่